Konfirmantplan 2017 2018

Konfirmantplan Haust 2017 (Det som står igjen resten av året)

Når me passerer 31. Des 2017, skal alle konfirmantane ha vore på tilsaman 4 Gudstenester frå konfirmasjonsåret starta. Dette er inkludert oppsette og frivillige Gudstenester.

Sundag 3. Des  kl 10:00-12:00 – Lys vaken Gudsteneste (oppmøte kl 10) KUN FOGN

Fogn Kyrkje  (i samråd med Lys Vakenprogrammet) –Fogn konfirmantar blir spurt om å hjelpe til 2. Des med lys vaken arrangementet.

Program Konfirmasjon Vår 2018

Det Skjer i Januar og Februar

Onsdag  10 Jan kl 14:40-15:45  sunt&sant grupper Heidi&Team

Onsdag 17 Jan  kl 19-20:30 Heimegrupper 19-21 (15:30-17:00 og 20:00-21:30) enkelte grupper)

Onsdag 24. Jan  Sunt & sant grupper Heidi&Team

Onsdag 31 Jan 19-20:30  Heimegrupper (17:30-19:15 enkelte grupper)

Bethel

Onsdag 7. Feb kl 14:40-15:45 Undervisning

Gudstenestehemmeligheten

For Hesby: Datoer ikkje fastsett

For Andre øyer: Datoer ikkje fastsett

Bibeldagen

For øy konfirmantar – Hjelpe til på Bibeldagen i di lokale kyrkje.

24 Mission/Weekend Furutangen

23-24  Februar 17:30 på fredag- til 15.50 lørdag

Fasteaksjon

Ons 14. Mars 14:40-15:45 – Undervisning Fasteaksjon/Besøk av Evangeliesenteret Bethel

Tys 20. Mars kl 17-20 Innsamlingsaksjon

Konfirmantar samlar inn. Dersom konfirmanten ikkje kan, er ansvaret på familien, på den ruta konfirmanten skulle ha gått.

Ansvarlege for info og administrasjon: Fogn – Ansvarskomiten Fogn,  Hesby – Hesby sokneprest og sokneråd, Sjernarøy og Ombo – Sokneprest og sokneråd, Talgje & Halsnøy – sokneprest og sokneråd. 

Samtalegudstenestar

Hesby sokn

Sundag 22 . April kl 11:00 Fest Utsyn kl 12:15 (Foreldre komitè bestiller utsyn og arrangerer)

Oppmøte kl 10:00 for øving den 22.april

Øving på Bethel Onsdag 18. April kl 14:40-15:50

Talgje sokn

Sundag 29. April kl 10:30 på Halsnøy Bedehus.  Oppmøte 30 min før om råd.

Kyrkjekaffi etter Gudstenesta

Øving på Bethel Onsdag 24. Apri kl 15:15–15:50

Sjernarøy sokn

Sundag 29. April kl 11:00 i Jørstad/Sjernarøy kyrkje Oppmøte 20 min før om råd.

Kyrkjekaffi etter Gudstenesta

Øving på Bethel Onsdag 24. April 14:40-15:15

Avslutningsfestar: Hesby fest blir arrangert av foreldra i etterkant av Gudstenesta. Sjernarøy&Talgje fest utanom kyrkjekaffi, blir i samråd med prest, en aktivitet utenom samtalegudstenesta.

Konfirmasjonar

Hesby:

Laurdag 5. Mai  kl 11:00  og 13:00  og  Sundag  6 Mai kl 11:00

Tor Egil

Fogn

Sundag 13. Mai kl 11:00  Tor Egil

Ombo

Sundag 6. Mai kl 11/13:00 Terje

Sjernarøy

Lørdag 12. Mai Mai kl 11:00  Terje

Halsnøy

Torsdag 10. Mai  Terje  – Kristi Himmelfartsdag

Øvingar til konfirmasjon

Øvingar Onsdag eller Torsdag før konfirmasjonen:

Hesby Onsdag 2. Mai 15:00, 15:45 og 16:30 i Hesby kyrkje.

Stadar med under 5 konfirmantar – øver vi på kyrkjekontoret..

NB: Sjekk www.kyrkja.com regelmessig for oppdateringar.

Dette er et førebels utkast. Ny informasjon, kan føre til små endringar.

Advertisements
Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Musikkvideo frå filmgruppa

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Fjelltur til Bandåsen

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Fjelltur til Ørnekula

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Sykkelgruppa på Sjernarøy

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Lasarus

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Den Barmhjertige Samaritan

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget