Konfirmantplan Vår 2021

Undervisning Januar 2021 Førebels avlyst

Ons 13. Jan 14:30-15:45 Sunt og sant (avlyst)

Ons 20. Jan 14:30 – 15:45 Sunt og sant (Avlyst)

Ons 27. Jan Heimegrupper – ulike tidspunkt (kan bli omgjort til undervisning på Bethel)

Ons 3. feb Heimegrupper – ulike tidspunkt (kan bli omgjort til undervisning på Bethel)

Weekend Februar 2021

Fredag 6. Feb – Lør 7. februar. Furutangen (Avlyst)

17:40 fra Judaberg Fredag , Retur 15:00 fra Furutangen Lørdag

Undervisning Februar og Mars 2021

Ons 10. Mars 14:40-15:50 undervisning Bethel

Ons 17. Mars 14:40-15.50 undervisning Bethel

Tys 23. Mars 17:00-20:00 Fasteaksjon alle øyer

Samtale (Overhøyring) Gudstenester 2020

Sundag 18 . April kl 11:00 i Hesby kyrkje (Kyrkjakaffi) Hesby sokn

Sundag 18 April kl 11:00 i Fogn Kyrkje (Kyrkjekaffi) Talgje sokn

Sundag 25. April kl 11:00 Sjernarøy kyrkje (Kyrkjekaffi) Sjernarøy sokn

(Før Samtalegudstenestane – Øving i kyrkja (kyrkjekontor) ein onsdag

Konfirmasjonar 2021

Laurdag 1. Mai  kl 11:00  i Hesby kyrkje

Laurdag 1. Mai kl 11:00  Jørstad Kyrkje

Sundag  2 Mai kl 11:00  Hesby Kyrkje

Laurdag  8 Mai kl 11:00 Fogn Kyrkje

Laurdag 8. Mai kl 12:00  Sjernarøy Kyrkje

Sundag 9 Mai kl 11:00 Talgje Kyrkje

Sundag 9. Mai kl 11:00 Halsnøy Kyrkje

Sundag 23 Mai kl 11 Fogn Kyrkje

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Påmelding Konfirmasjon 2020/2021

Trykk på lenkja under:

https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=a8213ad2-d0dd-4c2c-9380-29871c5de617&fid=9b71d47d-bbd6-498b-a87e-e819785ea228

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Online Undervisning Leksjon 1 «Misjon»

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Konfirmantplan 2019 2020

Kjære Konfirmantar / Foreldre / Føresatte 19.Mars 2020
Me har nå fått anbefaling fra Den Norske Kyrkja sentralt
om at konfirmasjonane bør utsettast til hausten.
Me utfordrast samstundes til å avhalde konfirmasjon for dei som har ein særleg grunn til å be om å få ha konfirmasjon i vår. Dei dette gjelder, kan ta kontakt direkte.
Me vil så snart som råd komme tilbake med aktuelle datoar for når konfirmasjonsgudstenesten kan gjennomførast.
Samstundes understrekar me at også desse datoane vil være avhengig av at koronaepedidemien vil være stoppa..

Online Undervisning

Kyrkja i Finnøy vil ha Konfirmasjonsundervisning «online»
på nettet. Det blir lagt ut undervisning 2-4 gongar i månaden fram til konfirmasjonsdatoen. Med unntak av Sommarferien. Det vil også komme ei prøve for å sjekke at konfirmantane har fått med seg undervisninga.

Mvh Terje Engstrøm
På vegne av Kyrkjene i Finnøy

Konfirmasjonsplan for alle sokn 2019/2020

For endringer følg med på: http://www.kyrkja.com

 Vår 2020

Fasteaksjon 2020

Denne vil bli digitalt i år! Konfirmantane kjem til å få Online undervisning i forbindelse

med dette diakonale hjelpetiltaket.

Øvingar 2020

Onsdag 15. April: 14:40 – 15:45

Øving på Bethel og kyrkjekontoret

i forkant av Samtalegudstenestene.

Hesby på Betel og Fogn/Tal/Jør&Sy på Kyrkjekontoret.

Samtale (Overhøyring) Gudstenester 2020

Sundag 19 . April kl 11:00 i Hesby kyrkje Tor Egil

Avslutningsfest «Eit lokale» kl 12:15 etter Gudsteneta

(arr: Foreldre)

Sundag 19. April kl 11:00 I Talgje Kyrkje  Terje

(For alle I Talgje og Sjernarøy sokn) (Me prøver å dele ut kapper til dei frå Talgje, og så øve i 5 min til konfirmasjon) før me går på kyrkjekaffi.

Utvida kyrkjekaffi / med eller utan frisbeegolf

Konfirmasjonar 2020

Laurdag 2. Mai  kl 11:00  og 13:00  i Hesby kyrkje Konfirmasjon

Sundag  3 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Hesby Kyrkje

På Øyane

Laurdag 2. Mai kl 13 Jørstad Kyrkje Tor Egil

Laurdag 2. Mai kl 11:00 I Sjernarøy Kyrkje

Laurdag  9 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Fogn Kyrkje

Sundag 10 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Talgje Kyrkje (Me øver Onsdagen i forkant rett etter skulen kl 15:00 – hvis me ikkje har fått gjort det før)

 

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Musikkvideo frå filmgruppa

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Fjelltur til Bandåsen

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Fjelltur til Ørnekula

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Sykkelgruppa på Sjernarøy

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Lasarus

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Den Barmhjertige Samaritan

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget