Konfirmantplan Haust 2020

Konfirmantplan Haust 2020

Sunt og Sant i Oktober

Ons 14. Okt kl 14:30-15:45 Bibliotek/Kyrkjekontor

Ons 21 Okt kl 14:30-15:45 Bibliotek/Kyrkjekontor

Ons 28. Okt 15:00-15:45 Øving i Talgje Kyrkje til Lysmesse (Kun for Talgje)

Bibelundervisning Bethel og Heimegrupper i November

Ons 4. Nov – 14:40-15:45 Bibelundervisning Bethel

Ons 11. Nov-  14:40 – 15:45 Øving til Ljosmesser Bethel/Kyrkjekontor (Utenom Talgje)

Ons 18 Nov 15:00 – 16:45 (Nokre stadar 19:00-20:30)

Ons 25. Nov 15:00 – 16:45  (Nokre Stadar 19:00 – 20:30)

Ljosmesser/Adventsgudsteneste November

Sun 1. Nov kl 11:00 Talgje Kyrkje (Øving i Kyrkja Ons 28.okt)

Sun 15. Nov kl 11:00 Sjernarøy Kyrkje

Sun 15. Nov kl 10:30 Halsnøy Bedehus

Sun 22. Nov kl 11:00 Hesby Kyrkje

Sun 29. Nov kl 11:00 Fogn Kyrkje

Weekend Februar 2021

Fredag 6. Feb – Lør 7. februar. Furutanten

17:40 fra Judaberg Fredag , Retur 15:00 fra Furutangen Lørdag

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Påmelding Konfirmasjon 2020/2021

Trykk på lenkja under:

https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=a8213ad2-d0dd-4c2c-9380-29871c5de617&fid=9b71d47d-bbd6-498b-a87e-e819785ea228

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

NYE KONFIRMASJONSDATOAR HAUST 2020

Etter krav frå Prost/Biskop må vi idag
legge fram Nye konfirmasjonsdatoar:
 
Lørdag 17. Oktober: kl 11:00 Fogn
Søndag 18. Oktober: kl 11:00 Talgje
 
Lør 24.Oktober kl 11:00 Sjøy;
kl 11:00 Hesby; 13:00 Hesby kl 13:00 Jørstad
 
Søndag 25. Oktober kl 11:00 Hesby
 
Har du gode grunner kan du søke om å få ha konfirmasjon i Mai,
 
med dei restriksjonane som myndighetene til ei kvar tid fastsett.
Selv om nye tidspunkt for konfirmasjon nå er satt, så vil vi understreke at gjennomføring på disse nye datoene er avhengig av utviklingen av restriksjoner knyttet til Koronaviruset. Her forholder kirken seg til helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger, både på nasjonalt og lokalt plan. Vi håper på forståelse for at vi må ta dette forbeholdet slik situasjonen er pr. i dag.
Mvh Kyrkja
Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Online Undervisning Leksjon 1 «Misjon»

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Konfirmantplan 2019 2020

Kjære Konfirmantar / Foreldre / Føresatte 19.Mars 2020
Me har nå fått anbefaling fra Den Norske Kyrkja sentralt
om at konfirmasjonane bør utsettast til hausten.
Me utfordrast samstundes til å avhalde konfirmasjon for dei som har ein særleg grunn til å be om å få ha konfirmasjon i vår. Dei dette gjelder, kan ta kontakt direkte.
Me vil så snart som råd komme tilbake med aktuelle datoar for når konfirmasjonsgudstenesten kan gjennomførast.
Samstundes understrekar me at også desse datoane vil være avhengig av at koronaepedidemien vil være stoppa..

Online Undervisning

Kyrkja i Finnøy vil ha Konfirmasjonsundervisning «online»
på nettet. Det blir lagt ut undervisning 2-4 gongar i månaden fram til konfirmasjonsdatoen. Med unntak av Sommarferien. Det vil også komme ei prøve for å sjekke at konfirmantane har fått med seg undervisninga.

Mvh Terje Engstrøm
På vegne av Kyrkjene i Finnøy

Konfirmasjonsplan for alle sokn 2019/2020

For endringer følg med på: http://www.kyrkja.com

 Vår 2020

Fasteaksjon 2020

Denne vil bli digitalt i år! Konfirmantane kjem til å få Online undervisning i forbindelse

med dette diakonale hjelpetiltaket.

Øvingar 2020

Onsdag 15. April: 14:40 – 15:45

Øving på Bethel og kyrkjekontoret

i forkant av Samtalegudstenestene.

Hesby på Betel og Fogn/Tal/Jør&Sy på Kyrkjekontoret.

Samtale (Overhøyring) Gudstenester 2020

Sundag 19 . April kl 11:00 i Hesby kyrkje Tor Egil

Avslutningsfest «Eit lokale» kl 12:15 etter Gudsteneta

(arr: Foreldre)

Sundag 19. April kl 11:00 I Talgje Kyrkje  Terje

(For alle I Talgje og Sjernarøy sokn) (Me prøver å dele ut kapper til dei frå Talgje, og så øve i 5 min til konfirmasjon) før me går på kyrkjekaffi.

Utvida kyrkjekaffi / med eller utan frisbeegolf

Konfirmasjonar 2020

Laurdag 2. Mai  kl 11:00  og 13:00  i Hesby kyrkje Konfirmasjon

Sundag  3 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Hesby Kyrkje

På Øyane

Laurdag 2. Mai kl 13 Jørstad Kyrkje Tor Egil

Laurdag 2. Mai kl 11:00 I Sjernarøy Kyrkje

Laurdag  9 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Fogn Kyrkje

Sundag 10 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Talgje Kyrkje (Me øver Onsdagen i forkant rett etter skulen kl 15:00 – hvis me ikkje har fått gjort det før)

 

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Musikkvideo frå filmgruppa

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Fjelltur til Bandåsen

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Fjelltur til Ørnekula

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Sykkelgruppa på Sjernarøy

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Lasarus

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget