Påmelding til Konfirmasjon i Finnøy 2021 2022

Trykk på lenkja under:

https://finnoykyrkja.no/V%C3%A5re-kyrkjelydar/P%C3%A5meldinger/Konfirmantskjema/oid/a8213ad2-d0dd-4c2c-9380-29871c5de617/fid/9b71d47d-bbd6-498b-a87e-e819785ea228

PÅMELDING

På:  finnoykyrkja.no

Følg Konfirmasjon i Finnøy på Facebook

Og kyrkja.com (der vil det  og bli link til påmelding)

Husk å registrere med eit mobilnummer som blir brukt

Og e-post adresse som blir lest jevnlig.

Påmeldingsfrist: Ons 18. Aug

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Førebels plan 2021 2022

Konfirmantplan  2021/2022

Haust 2021

Jærgårdsgospel i August  Fredag 20.aug

Frivillig for dei i 9 og 10 kl – eigen invitasjon

Presentasjonsgudstenester

Sun 29. Aug kl 11:00 Hesby

Sun 29. Aug kl 11:00 Fogn

Andre øyer ein dato i Sept/Okt.

Samling i September og oktober

Ons 22. Sept – Kick Off Bethel

Ons 29. Sept – Samling Bethel

Oktober

2 x Sunt og Sant – gruppesamling

Onsdagar etter skuletid

Heimegruppe November

2x Heimegrupper i ein heim

Truleg ei samling på Bethel.

Lysmesser november

Ei Gudsteneste konfirmantane deltek på i si lokale kyrkje,

og dei øver på den i ein konfirmanttime i forkant i november.

 

 

 

 

 

Vår 2022

Samlingar i Januar

2 x Sunt og Sant

1 tradisjonell bibeltime (evt tidlig i Februar)

Samlingar i Februar

1 Døgn weekend – Furutangen – Fredag til Lørdag

1 Tradisjonell bibeltime

Bibeldag – Gudsteneste i di lokale kyrkje.

Konfirmanten deltek med ei oppgåve.

Mars

2 tradisjonelle bibeltimer

3 timer Fasteaksjon – innsamling Tysdag før Palmesundag

Samtalegudsteneste Mars/April

Hesby – sundag før påske kl 11:00 i ditt lokale sokn

Alle andre – Sundag etter påske kl 11:00 i ditt lokale sokn

Konfirmasjoner Mai 2022

Lør 30. april – Hesby kl 11

Lør 30. April – Hesby kl 13

Lør 30. April – Jørstad kl 11

Søn 1 Mai – Fogn kl 11

Søn 1. MaiHesby kl 11

Lør 7. Mai – Fogn kl 11

Søn 8. Mai – Talgje kl 11

Søn 8. Mai Sjernarøy kl 11

PÅMELDING

På:  finnoykyrkja.no

Følg Konfirmasjon i Finnøy på Facebook

Og kyrkja.com (der vil det  og bli link til påmelding)

Husk å registrere med eit mobilnummer som blir brukt

Og e-post adresse som blir lest jevnlig.

Påmeldingsfrist: Ons 18. Aug

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Påmelding Konfirmasjon 2021/2022

Trykk på lenkja under:

https://finnoykyrkja.no/V%C3%A5re-kyrkjelydar/P%C3%A5meldinger/Konfirmantskjema/oid/a8213ad2-d0dd-4c2c-9380-29871c5de617/fid/9b71d47d-bbd6-498b-a87e-e819785ea228

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Online Undervisning Leksjon 1 «Misjon»

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Konfirmantplan 2019 2020

Kjære Konfirmantar / Foreldre / Føresatte 19.Mars 2020
Me har nå fått anbefaling fra Den Norske Kyrkja sentralt
om at konfirmasjonane bør utsettast til hausten.
Me utfordrast samstundes til å avhalde konfirmasjon for dei som har ein særleg grunn til å be om å få ha konfirmasjon i vår. Dei dette gjelder, kan ta kontakt direkte.
Me vil så snart som råd komme tilbake med aktuelle datoar for når konfirmasjonsgudstenesten kan gjennomførast.
Samstundes understrekar me at også desse datoane vil være avhengig av at koronaepedidemien vil være stoppa..

Online Undervisning

Kyrkja i Finnøy vil ha Konfirmasjonsundervisning «online»
på nettet. Det blir lagt ut undervisning 2-4 gongar i månaden fram til konfirmasjonsdatoen. Med unntak av Sommarferien. Det vil også komme ei prøve for å sjekke at konfirmantane har fått med seg undervisninga.

Mvh Terje Engstrøm
På vegne av Kyrkjene i Finnøy

Konfirmasjonsplan for alle sokn 2019/2020

For endringer følg med på: http://www.kyrkja.com

 Vår 2020

Fasteaksjon 2020

Denne vil bli digitalt i år! Konfirmantane kjem til å få Online undervisning i forbindelse

med dette diakonale hjelpetiltaket.

Øvingar 2020

Onsdag 15. April: 14:40 – 15:45

Øving på Bethel og kyrkjekontoret

i forkant av Samtalegudstenestene.

Hesby på Betel og Fogn/Tal/Jør&Sy på Kyrkjekontoret.

Samtale (Overhøyring) Gudstenester 2020

Sundag 19 . April kl 11:00 i Hesby kyrkje Tor Egil

Avslutningsfest «Eit lokale» kl 12:15 etter Gudsteneta

(arr: Foreldre)

Sundag 19. April kl 11:00 I Talgje Kyrkje  Terje

(For alle I Talgje og Sjernarøy sokn) (Me prøver å dele ut kapper til dei frå Talgje, og så øve i 5 min til konfirmasjon) før me går på kyrkjekaffi.

Utvida kyrkjekaffi / med eller utan frisbeegolf

Konfirmasjonar 2020

Laurdag 2. Mai  kl 11:00  og 13:00  i Hesby kyrkje Konfirmasjon

Sundag  3 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Hesby Kyrkje

På Øyane

Laurdag 2. Mai kl 13 Jørstad Kyrkje Tor Egil

Laurdag 2. Mai kl 11:00 I Sjernarøy Kyrkje

Laurdag  9 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Fogn Kyrkje

Sundag 10 Mai kl 11:00 Konfirmasjon I Talgje Kyrkje (Me øver Onsdagen i forkant rett etter skulen kl 15:00 – hvis me ikkje har fått gjort det før)

 

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Musikkvideo frå filmgruppa

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Fjelltur til Bandåsen

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Fjelltur til Ørnekula

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Sykkelgruppa på Sjernarøy

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget

Lasarus

Posta under Ukategorisert | Kommenter innlegget