Undervisningstema

  

Konfirmant tema 

Samling Tema Frå Trusopplæringsreform
1 Heilagt Ord, Boka er Guds ord, som er Bibelen. Ho er opna fordi Guds ord har kome til oss som menneske, Joh 1:14. Vi lærer grunnleggende ting om Bibelen, og å slå opp og finne fram.  Forhold mellom tro og vitenskap, Bibelens oppbyggelse, tilblivelse,
2 Det Gamle Testamentet, med vekt på Israels historie, dei viktigaste personane og deira del i frelseshistoria. Frelseshistoria, noen personer frå GT, utferden frå Egypt, utval frå salmenes bok,
3 Jesu liv og virke, Konfirmantane blir kjend med Jesus sitt liv og virke, kven han var, kva han gjorde, underfortellingar og måten han behandler enkeltmennesker på. Fortellingen om Jesu liv,
4 Tru, Håp og Kjærleik, dypdykk i ei Bibelfortelling og forklaring av dei sentrale kristne begrepa tru, håp og kjærleik i eit Ny testamentlig lys og til refleksjon til vår kristne vandring. Trusvedkjenninga.  
5 Advent Jesus i det gamle testamentet, Messias profetiar, Israels forventning og Jesu gjenkomst
6 Jesu fødsel, Maria, vi ser på bakgrunnen for Jesu fødsel, dramaet med Josef og Maria og alle følelsesmessige punkta knytt til hennar oppdrag.  
7 Pinse, Kirka sin fødselsdag, Den Heilage Ande sitt virke og kven vi er i Kristus Kristne høytider,
8 Påske, Bakgrunnen for denne høgtida, og Jesu pasjonshistorie. Jesu død og oppstandelse,
9 Fasteaksjon, praktisere kristen nestekjærleik, lære om misjon og Guds hjerteslag for dei som har det vanskeligast Praktisere tru og diakoni
10 Liturgi, Lære om liturgien til kyrkjelyden og kor den er henta frå i bibelen, og praktisk gjennomføre den.  Gudstenestehemmeligheten
11 Dåp og Nattverd, Heilage handlingar, deira plass i bibelen og vår tid. Skape refleksjon rundt eigen dåp og altergang.  
12 Bøn, med gjennomgang av Herrens bøn, Jesu bønneliv og vår adgang til Faderen gjennom Jesus  
13

14

15

16

Identifikasjon, Bruke ei Bibelfortelling, f.eks Josef og reflektere over eget liv, kristen identitet og etisk livsførsel, dei 10 bodLov og Evangelium, Dei Ti Bod, Det doble kjærleiksbodet, leva i KjærleikKrossen – Kva skjedde på korset, kva betyr det for oss idag. Vi har eit kors på Teigen som markerer noko. Vi reiser opp og ser.

Kyrkjeåret sine tekstar on innhald iløpet av konfirmasjonsåret. Både når dei er på Gudstenester, og på samlingar.

Deltakelse – i Gudstenestelivet med oppgåver og innverknad på det som skjer. Samtaler i grupper, refleksjon og samkvem med andre i eit felleskap.

 
Reklame

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s